Financiering

SchuldHulpMaatje IJmond ontvangt financiële bijdragen van de diverse kerken in de IJmond en bedrijven. Ook de Vrienden van Schuldhulpmaatje IJmond dragen bij aan de financiering.

Ook jij kan het werk van SchuldHulpMaatje IJmond financieel steunen door een bijdrage te storten op bankrekening NL47 RBRB 8841 5638 34 ten name van Stichting Schuldhulpmaatje IJmond. Giften zijn ook aftrekbaar van de belasting.

SchuldHulpMaatje IJmond heeft de ANBI-status. Jaarlijks stelt SchuldHulpMaatje IJmond een jaarverslag op waarin zij de inkomsten en uitgaven verantwoordt en waarin zij verslag doet van de activiteiten. Je kan het jaarverslag van 2022 hier downloaden.