Waar is het geld voor nodig?

Professionaliteit van de organisatie heeft onze prioriteit.
Daarvoor zijn deskundigheidstrainingen en intervisiemomenten noodzakelijk. Nieuwe maatjes worden verplicht gesteld een driedaagse training te volgen die verzorgd wordt Schuldhulpmaatje Nederland.
Tijdens de intervisieavonden komt er altijd een spreker, uit de discipline over schulden en armoede,  om onze maatjes toe te rusten. Je kunt al voor € 350,- een maatje sponsoren.

Vrienden van Schuldhulpmaatje IJmond

Voor € 25,- kun je al donateur worden en Schuldhulpmaatje IJmond ondersteunen.
Je kunt ook lid worden van de Vrienden van SchuldHulpMaatje IJmond en betaal je drie jaar € 25,- contributie.
Sponsors, donateurs en Vrienden ontvangen 3 keer per jaar onze Nieuwsbrief.