Financiële ondersteuning

Het kan voorkomen dat het erg lastig voor u wordt om uw vaste lasten zelf te betalen. Denk eraan dat u rood staat op uw bankrekening waardoor u achter raakt met betalingen.

help ik heb schuldenDaarnaast kan het ook zo zijn dat u iemand nodig heeft die al uw post ontvangt omdat u zich echt niet in staat voelt om deze zelf te lezen. Of u heeft al schulden en daarvoor begeleiding nodig, iemand die u helpt met betalingsregelingen te treffen. Graag willen wij u dan wat meer informatie bieden over de mogelijkheden die voor u bestaan om ervoor te zorgen dat u de hulp krijgt die u graag wenst.

Wij maken hierbij een onderscheid tussen: budgetbeheer, bewindvoering, minnelijke schuldenregelingen en WSNP trajecten: dit zijn gerechtelijke schuldregelingen. Onze maatjes leggen u alles zo goed als mogelijk uit.