Samen lukt het

Zonder financiële bijdrage van onze partners en donoren zou Schuldhulpmaatje niet kunnen bestaan. Daar zijn we dan ook heel dankbaar voor.

Een ding weten wij zeker: SAMEN LUKT HET, om al die duizenden mensen met financiële problemen te blijven helpen.

Partners

 • Fin. bijdrage van de Gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen
 • Fin. bijdrage van de Diaconie Protestantse Kerk van Heemskerk en Beverwijk


Samenwerking met:

 • Sociale wijkteams
 • MET
 • Leger des Heils
 • MEE
 • Humanitas
 • Noodfondsen IJmond
 • Sociaal.nl
 • Vereniging en Landelijk Servicepunt Schuldhulpmaatje
 • Woningstichtingen o.a. Woon op Maat


Wordt ook sponsor

Bedankt dat je het werk van SchuldHulpMaatje IJmond financieel wil steunen. SchuldHulpMaatje IJmond is een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers. Inmiddels hebben we al 14 goed opgeleide vrijwilligers.

 Met de schuldenproblematiek van 40.000 huishoudens in de IJmond hopen we dat ons werk blijvend zal zijn, en dat wij kunnen groeien om een onmisbare schakel te worden voor het laten afnemen van mensen met schulden en armoede in Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Om deze ambities waar te maken zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en sponsors. Jouw bijdrage stelt ons in staat ons werk te blijven doen.

Je kunt een bijdrage te storten op bankrekening:

NL47 RBRB 8841 5638 34 ten name van Schuldhulpmaatje IJmond.

Waar is het geld voor nodig?

Professionaliteit van de organisatie heeft onze prioriteit. Daarvoor zijn deskundigheidstrainingen en intervisiemomenten noodzakelijk. Nieuwe maatjes worden verplicht gesteld een driedaagse training te volgen die verzorgd wordt Schuldhulpmaatje Nederland.

Tijdens de intervisieavonden komt er altijd een spreker, uit de discipline over schulden en armoede,  om onze maatjes toe te rusten.

Vrienden van Schuldhulpmaatje IJmond

Ook kunt u vriend/vriendin worden van SHM IJmond en ontvangt u 3 keer per jaar onze nieuwsbrief.