Missie en Visie

Doelstelling

Het doel van SHM IJmond is op verzoek van – en in samenwerking met – de hulpvrager de financiële situatie op orde krijgen door het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager en het bieden van sociale en praktische ondersteuning.

Visie

Er zijn veel mensen die in (financiële) problemen zitten of daarin dreigen te raken. Zij kunnen het perspectief verliezen hoe zij deze problemen kunnen oplossen. Door de bundeling van krachten van lokale kerken en verwante organisaties en de inzet van schuldhulpmaatjes worden hulpvragers begeleid en ondersteund op weg naar financiële vrijheid.

Missie

 Het voorkomen en oplossen van de schuldenproblematiek en bijdragen aan financiële vrijheid van mensen en een rechtvaardiger samenleving. De goed opgeleide vrijwilliger wil de medemens helpen vanuit de verbondenheid tussen mensen, daartoe gedreven door naastenliefde en de opdracht op te komen voor alle kwetsbaren. Daarbij zijn de kernwaarden: respect, solidariteit, recht doen aan de hulpvrager, warme menselijkheid, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, echtheid, verbondenheid en onvoorwaardelijke trouw.