Ernstige geldproblemen…

armoedeplan

Ernstige geldproblemen, problematische schulden, maar ook stress en eenzaamheid. Minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen windt er in haar eerste nota over armoedebestrijding geen doekjes om. Steeds meer mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden en dat leidt tot een vicieuze cirkel van hardnekkige problemen op allerlei terreinen, zoals gezondheid, onderwijs, wonen, werk en opvoeding.

Lees verder op de site van de NOS >